Puheenjohtaja /pääluottamusmies tiedottaa

Hei SuPerilaiset!

Mennään jo toukokuun alkua,

kaikilla olisi jo toive päästä pandemiasta ja sen vaikutuksista eroon ja päästä palaamaan mahdollisimman
normaaliin eloon ja oloon, mutta vielä pitää jaksaa, turvallisuus ennen kaikkea!

Yleiskorotukset tulivat siis 1.4.2021 ja tässä uudet tehtäväkohtaiset palkat:

Liite 3, 03HOI040 Hoitoalan ammattitehtävät (mm. PHKS,Jalmari, Orimattilan vuodeos.)
Taso 1 2247,00e
Taso 2 2325,00e

Liite 4, 04SOS06A Sosiaalihuollon ammattitehtävät (mm. kotihoito, asumispalvelut, vammaispalv.)
Taso 1 2247,00e
Taso 2 2325,ooe

Kuntayhtymän työsuojeluvaalit käydään syksyllä 2021 kaudelle 2022-2025, ja nyt tarvitaan aktiivisia ja
tehtävään sitoutuneita SuPerilaisia ehdokkaita!

Uusi kuntasektorin sosiaali- ja terveydenhuollon oma työehtosopimus, eli Sotetes astuu voimaan 1.9.2021.
Yksityissektorin työehtosopimuksiin kuuluvat jäsenet pysyvät ennallaan heidän omissa sopimuksissaan,
eivät siis siirry tulevaan sotetessiin.

Muutos ei aiheuta mitään muutoksia nykyisiin palvelussuhde-ehtoihin!

Huomioitavaa, että varhaiskasvatus ja mm. koulunkäynnin ohjaajat eivät siirry sotetessiin, vaan jäävät
kuntakvtessiin entisin työsuhde-ehdoin.

Tässä alla Hykyn nyt voimassa olevat korotetut koronakorvaukset:

Korotetun hälytysrahan maksaminen

Hoitohenkilöstölle ja muulle henkilöstölle maksettavaa korotetun hälytysrahan maksamista jatketaan yhdenjaksoisesti 30.9.2021 saakka. 

Korotettu hälytysraha on 100 euroa ja lääkärien korotettu hälytysraha, arkena, on 150 euroa.

Hoitohenkilöstön ja lääkäreiden lisäksi korvaukset maksetaan myös muulle henkilöstölle paikallisen sopimuksen mukaisesti.  

Vuoronvaihtokorvauksen maksaminen

Vuoronvaihtokorvauksen summaa korotetaan 30 eurosta 50 euroon 19.4. alkaen ja
vuoronvaihtokorvausta maksetaan ajalla 19.4. - 30.9.2021 normaalin 1.6.–31.8. sijaan.

Erilliskorvaus vuosiloman siirtämisestä ajalla 1.5. - 30.9.2021

Vuosiloman siirtämisestä työnantajan pyynnöstä jo vahvistetusta lomajaksosta maksetaan 200 euron korvaus, kun kyseessä on alle viikon pituisen lomajakson siirtäminen. Viikon ja sen ylittävän lomajakson siirtämisestä korvataan 400 euron suuruisella erilliskorvauksella.

Ylimääräisen työvuoron lisän maksaminen jatkuu 17.4. - 30.9.2021

Ylimääräisen työvuoron tekeminen sovitaan etukäteen työntekijän kanssa ennen työvuoron alkua
ja sen tekeminen on työntekijälle aina vapaaehtoista.

Lisän suuruus on 60 euroa jokaiselta ylimääräiseltä työvuorolta. Korvaus on sama kaikille ammattiryhmille.

Ylimääräisen työvuorolisän lisäksi korvataan myös ylityöt ja muut normaalit työaikakorvaukset työehtosopimuksen mukaisesti.

Hälytysrahaa ei makseta tilanteessa, jossa ylimääräisen työvuorolisä tulee maksuun.

Kesää kohti mennään!

Olkaa yhteyksissä, mikäli joku asia askarruttaa, tai ihan muuten vaan
Pysytään terveenä ja voimisia kaikille!

terkuin Marjut / ao 403 puheenjohtaja, pääluottamusmies

marjut.hakala@superliitto.fi
marjut.hakala@phhyky.fi
p. 044 4828620