Työsuojeluvaltuutetut ja heidän toimialueet

Työsuojeluvaltuutetut 1.1.2022-31.12.2025

 

Alue 1 
Työsuojeluvaltuutettu Minna Sarkkinen, puh. 044 440 6090, minna.sarkkinen@phhyky.fi
Asiakasohjaus / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
Asumispalvelut / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
Kuntoutus / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus


Alue 2
Työsuojeluvaltuutettu Katja Lamberg, puh. 044 440 6094, katja.lamberg@phhyky.fi
Toimialan johto / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 
Kotiin vietävät palvelut / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus 
Geriatrinen osaamiskeskus / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Alue 3

Työsuojeluvaltuutettu Kirsi Lehtimäki, puh. 044 716 1063, kirsi-maarit.lehtimaki@phhyky.fi
Toimialan johto / Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lapsiperhepalvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vammaispalvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut
Yhtymän johto 


Alue 4 
Työsuojeluvaltuutettu Risto Pöllänen, puh. 044 716 1065, risto.pollanen1@phhyky.fi
Työikäisten palvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut 
Psykososiaaliset palvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut 
Yhtymäpalvelut

Alue 5
Työsuojeluvaltuutettu Mikko Suhonen, puh. 044 440 3237, mikko.suhonen@phhyky.fi

Operatiivinen tulosalue / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Lääkehuolto / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Ympäristöterveyskeskus
Liikelaitos Verso

Alue 6 
Työsuojeluvaltuutettu Pasi Mäki, puh. 044 440 6093, pasi.maki@phhyky.fi

Toimialan johto / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Medisiininen tulosalue / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Akuutti 24 / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Diagnostiset palvelut / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Avosairaanhoito / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Suun terveydenhuolto / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Lahden kaupunki, työsuojeluvaltuutettu Tarja Virkki  p. 044 4163849

Sivistystoimi, varhaiskasvatus

Yksityssektorin työsuojeluvaltuutetut ovat työnantaja/työpaikka kohtaisia.