Työsuojeluvaltuutetut ja heidän toimialueet

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä työskentelee seitsemän päätoimista työsuojeluvaltuutettua. Työsuojeluvaltuutetut on valittu yhtymän työntekijöiden keskuudesta nelivuotiskaudeksi vaaleilla, joissa jokaisella on äänioikeus. Työsuojeluvaltuutettujen toimenkuvaa määrittelee laki.  Työsuojeluvaltuutetut edustavat myös oman toimialueensa esimiehiä. Työsuojeluvaltuutettujen hallinnollisena esimiehenä toimii työhyvinvointipäällikkö / työsuojelupäällikkö Marita Simola, 044 440 6688.

Työsuojeluvaltuutetut ja heidän toimialueet

Aila Virtanen, aila.virtanen1@phhyky.fi, 044 716 1063

Vammaispalvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lapsiperhepalvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut

Anne Tammelin, anne-maria.tammelin@phhyky.fi,

Psykososiaaliset palvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut

Työikäisten palvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut

Anestesia-ja leikkausyksikkö / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Juha Suhonen, juha.suhonen@phhyky.fi, 044 440 6094

Kotiin vietävät palvelut / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Kuntoutus / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Kristiina Hämäläinen, kristiina.hamalainen@phhyky.fi, 044 440 6093

Operatiivinen yksikkö ( ei leikkaus- ja anestesiayksikkö) / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Konservatiivinen yksikkö / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut                                      

Ympäristöterveyskeskus                                                                                            

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos              

Minna Sarkkinen, minna.sarkkinen@phhyky.fi, 044 440 6090

Asumispalvelut / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Asiakasohjaus / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus

Riikka Raaska, riikka.raaska@phhyky.fi, 044 719 5982

Strategia- ja tukipalvelut

Kuvantaminen / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Päivystyskeskus / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Laboratoriokeskus -liikelaitos

Risto Pöllänen, risto.pollanen@phhyky.fi, 044 716 1065

Terveydenhuollon avovastaanottotoiminta /Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Ensihoitokeskus /Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Kehittäminen ja terveyden edistäminen / Terveys- ja sairaanhoitopalvelut

Geriatrinen osaamiskeskus / Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus